AED binnen de Wijk.

In Ommen zijn 40 AEDís geplaatst, waarvan 3 binnen de wijk de Strangen, en wel in de Pinksterbloemstraat de Violenstraat en de Windestraat, de desbetreffende objecten zijn te herkennen aan het volgende embleem.                 Vrijwilligers die een AED instructie gehad hebben, kunnen zich nog steeds aanmelden bij via de mail knv-ehbo-ommen@orange.nl. het is in ieders belang dat u zich zo spoedig mogelijk opgeeft.
Copyright 2009 By Wijkvereniging "de Strangen"
Designed by A.de Jong
Email: info@wijk-destrangen.nl
De Strangen* ligt in de recreatie gemeente Ommen en bestaat zo'n 48 jaar. Daarmee is "de Strangen" een wat oudere wijk binnen de gemeente Ommen.                             
*De naam "de Strangen" heeft verschillende verklaringen, de meest waarschijnlijke is opgemeten gronden dit mede omdat in een akkoord van alimentatie op 20 juli 1719 wordt genoemd een mudde stuck saaijlant in de strange van de Ommer Esch. Ook wordt de naam "de Strangen" waarschijnlijk onjuist genoemd, de oude naam is "de Strange", deze werd weer onderverdeeld in de Grote Strange, de Bree Strange, de Zuid Strange en de Scherpe Strange.

**Galgengraven was in het verleden een waterleiding die de grens vormde tussen Arrien en Ommen, deze naam is zeer waarschijnlijk afgeleid van de naam Galgen belt, in historische boeken is te lezen dat in 1493 er nog een moordenaar werd opgehangen en daarna op een rad werd gelegd. Het bruggetje over de Galgen graven noemde men in die tijd het schater brugje, en het daarbij liggende bos het Schater bos. Als de veroordeelde het overleefde dan schaterde hij/zij het uit.
Contact
De contact pagina is met een WW  beveiligd. Deze staan op het MB wat u regelmatig in de bus krijgt
[Home][Het begin][Speeltuinen][Activiteiten][Oud papier][Diversen][Contact]
Wattsapp groep DeStrangen Alert

Klik hier wat de reden en doelstelling is van deze groep
Toekomst De Bree

Zoals het er nu uit ziet kunnen we de komende jaren ons buurtlokaal de Bree blijven gebruiken, uiteraard zijn we hier erg blij mee, we wachten nog even op de brief van de gemeente Ommen voordat we verder gaan met de ontwikkeling van activiteiten, maar dit geeft ons goede hoop, mede hierdoor willen we iedereen oproepen eens na te denken wat het bestuur samen met vrijwilligers verder kunnen gaan organiseren, laat ons weten wat U/Jij graag zou georganiseerd zou willen zien, mogelijk dat we deze activiteit dan verder uiteenzetten,
dit kan naar info@wijk-destrangen.nl
Wil jij/u ook een vrolijk schilderij maken?
Zaterdag 3 Nov vanaf 14.00 uur is dat mogelijk
in de Bree, Het is een schilderij van 40x50 cm,
de kosten hiervan zijn 10 euro pp, dit is
inclusief een drankje en wat lekkers, we hopen
dat jullie komen, kunt u/jij niet op 3 Nov, laat
het dan even weten, we kunnen dan kijken of
we een tweede middag kunnen organiseren