Copyright 2009 By Wijkvereniging "de Strangen"
Designed by A.de Jong
Email: info@wijk-destrangen.nl
[Home][Het begin][Speeltuinen][Activiteiten][Oud papier][Diversen][Contact]
[55+ dag][Kinderspelmorgen][Sinterklaas][Zwemmen][Rommelmarkt][Kerstbakjes][Paasbakjes en eieren][diversen][Fietsen][Voorlichting]
Klik op 1 van onderstaande linken om naar de desbetreffende pagina te gaan
Begin December komt de Sint ook weer in de Wijk de Strangen aan, afgelopen paar
jaar hebben we voor het eerst in het buurtlokaal het Sinterklaasfeest mogen houden.
Ook dit jaar gaan we het Buurtlokaal weer omtoveren tot een gezellig Sinterklaas
lokaal en iedereen is dan ook van harte welkom tussen 13.00 uur en 16.30 uur om
met de Sint en zijn Pieten een praatje te maken, op de Foto, samen een spelletje
doen of gewoon lekker snoepen van de pepernoten die ruimschoots aanwezig zullen
zijn. De exacte datum voor 2018 zal 1 december zijn
In de maand April zijn de 55 + ers aan de beurt. De 55+dag is een dag voor de 55+ ers binnen onze wijk. Die dag maken maken ze een reis met een bus (meestal van Schepers Tours) naar b.v. Twente, of de Achterhoek, ook Friesland, Groningen en Drenthe zijn al geweest.
Om de 4 a 5 weken staan er in de wijk 2 containers klaar waar de mensen uit de wijk hun oude papier in kwijt kunnen, deze containers zijn op gezette tijden geopend, waarbij dan tevens toezicht aanwezig is, zodat er geen rotzooi achterblijft. De datums voor het inleveren van het oud papier worden via een mededelingenblad bekend gemaakt die huis aan huis worden verspreid, ook zijn de data’s via deze site op te zoeken.

Op dit mededelingenblad staan tevens andere zaken zoals, activiteiten binnen onze wijk, gevonden en verloren voorwerpen, mededelingen van de gemeente (als ze niet te lang zijn), oproepen, enz.

Binnen de organisatie van onze wijkvereniging bevinden zich diverse commissies en straten vertegenwoordigers, het bestuur is al deze personen zeer erkentelijk voor hun inzet en vrije tijd om van onze wijk een leefbare wijk te maken en te houden. Meestal aan het einde van het jaar worden deze vrijwilligers middels een kerstpakket bedankt voor hun inzet.